Teklif İsteme Baca Hesabı Teknik Bilgiler|Soru Cevap

Teknik Bilgiler / 12 Baca problemi ve çözüm cihazları

12 Baca problemi ve çözüm cihazları12  BACA PROBLEMİ  VE  ÇÖZÜM  CİHAZLARI:

PROBLEM 1 : Yanlış çap hesabı yapılarak olması gereken çaptan küçük yapılan bacalarda çekiş problemleri ortaya çıkmaktadır. Kazan verimli çalışmaz, kurum ve geri tepme oluşur, yakıt sarfiyatı artar.

ÇÖZÜM : Baca fanı kullanılması gerekir.  http://rotek.com.tr/?C=List&CatId=1483&ID=1546&Baca-Fanlari

 

PROBLEM 2 : Katı yakıtlı açık şöminelerde, özellikle ilk  yanma esnasında,  eğer odada ters yöne doğru negatif hava akışı mevcut ise, baca gazı dumanı yaşam mahaline dolmaktadır.

ÇÖZÜM : Baca fanı kullanılması gerekir. http://rotek.com.tr/?C=List&CatId=1483&ID=1546&Baca-Fanlari

 

PROBLEM 3 : Negatif baca sistemine göre çalışan (brülörlü yada atmosferik) , çoklu kazanın kaskad bağlanarak tek bacaya bağlandığı durumlarda veya oransal brülörlü tek kazan tek baca uygulamalarında baca hesabı maksimum kapasiteye göre yapıldığı için, çalışan kazan sayısının azaldığı  kaskad  veya kapasitenin oransal olarak düştüğü durumlarda baca kesitindeki fazlalık çekişin çok yüksek olmasına, yoğuşmanın artmasına, tam yanmanın oluşmamasına neden olmaktadır.

ÇÖZÜM : Basınç sensörlü baca fanı otomasyonu. Ayrıca kaskad baca sisteminde her cihaz için motorlu klape kullanılması gerekir. http://rotek.com.tr/?C=List&CatId=1483&ID=1546&Baca-Fanlari  ila http://rotek.com.tr/?C=List&CatId=1483&ID=1545&Baca-Klapeleri

 

PROBLEM 4 : Çok katlı binalarda şönt yada adi baca  olarak bağlanmış gaz-sıvı-katı yakıtlı bacalı kombi, şofben, şömine veya mutfak aspiratörü sistemlerinde hava şartlarından dolayı rüzgar basmalarıyla birlikte bazı katlarda çekişin yetersiz olması veya çalışan cihazlardan çalışmayan cihazlara  atık gazın kaçması mümkün  olmaktadır.  Tehlikeli atık gazlar bacadan yaşam mahaline geçiş yapabilir.

ÇÖZÜM : Negatif sistemlerde(doğal çekişli) Baca fanı ve Bi-metal klapeler birlikte kullanılır.  Pozitif sistemlerde (yoğuşmalı yada hermetik kaskad bağlantılı) bi-metal veya motorlu klapeler kullanılır. Bi-metal klapeler kullanılarak, ısıtma cihazlarının verimliliği ve güvenliği arttırılabilir. Cihazın çalışmadığı durumlarda klape otomatik olarak kapanır, böylece kazan dairesi ısıtılmış mekan havasının baca ile dışarı atılması engellenir. Birden fazla cihaz bir baca sistemine bağlanarak çalıştırıldığında, Bi-metal klapeler termik kumandalarıyla her cihazı ayrı ayrı güvenliğe almaktadırlar. Bi-metal klapeler cihazın çalıştığı zamanlarda açık kalır, cihaz çalışmadığında ise kapanır. Böylece her cihaz bağımsız olarak, diğer cihazlarla birlikte kombine çalışabilir. http://rotek.com.tr/?C=List&CatId=1483&ID=1546&Baca-Fanlari ila http://rotek.com.tr/?C=List&CatId=1483&ID=1545&Baca-Klapeleri

 

PROBLEM 5 : Kazan sisteminin on-off çalıştığı durumlarda, kazanın durması esnasında kazan içerisindeki ısının doğal ısı taşınımı ile atmosfere uçması yakıt sarfiyatına neden olmaktadır.

ÇÖZÜM : Motorlu klape yada bi-metal klape kullanılması gerekir. Termik baca  gazı klapesinden farklı olarak, fanlı veya fansız brülörlü,  gaz -  fuel oil - katı yakıt veya bio yakıt ile işletilen tüm ısıtma sistemlerinde kullanılabilir. Birden fazla ısıtma sistemi bir bacaya bağlandığında, motor tahrikli baca klapeleri ayrı ayrı her cihazın baca bağlantısını kumanda eder. Bu şekilde her bir ısıtma sistemi kendi içinde ve diğer ısıtma cihazları ile birlikte kombine olarak sorunsuz çalışır. Motor tahrikli klapeler, termik klapelerin aksine brülör çalıştırılmadan  açılır,  ısıtma sistemi kapalıyken klape baca sistemini otomatik olarak kapatır. Böylece brülördeki ve mekandaki sıcaklık bacadan dışarıya kaçamaz. Kazan termostat sistemi kazana çalış komutu gönderdiğinde , kapatma diskin ayar tahriki klapeyi açar ve ısıtma sisteminin ateşleme otomatı serbest bırakılır.http://rotek.com.tr/?C=List&CatId=1483&ID=1545&Baca-Klapeleri

 

PROBLEM 6 : Yanlış çap hesabı yapılarak olması gereken çaptan büyük yapılan bacalarda aşırı çekiş problemleri ortaya çıkmaktadır.Kazan verimli çalışmaz,  baca içerisinde kondens  riski artar, yakıt yanmadan çiğ olarak bacadan atılır ve yakıt sarfiyatı yükselir.  Baca gazı hızının düşmesinden dolayı rüzgar basmaları ve geri tepmeler  meydana gelir.

ÇÖZÜM : Çekiş düzenleyici emniyet damperi  kullanılması gerekir. http://rotek.com.tr/?C=Products&ID=1583&Sekonder%20Klape

 

PROBLEM 7 : Yüksek binaların bacalarında aşırı çekişlerden dolayı alev kopmaları (kazan durması) yaşanmaktadır.

ÇÖZÜM : Çekiş düzenleyici emniyet damperi kullanılması gerekir. http://rotek.com.tr/?C=Products&ID=1583&Sekonder%20Klape

 

PROBLEM 8 : Bacada  hava ve iklim şartlarının sürekli değişiminden veya rüzgar alanlarının oluşumundan dolayı çekişte sürekli yükselmeli değişimler var.

ÇÖZÜM : Çekiş düzenleyici emniyet damperi kullanılması gerekir. Emniyet damperinin fonksiyonu ısıtma sisteminin kurulduğu mekandaki ve bacadaki basınç farklarına dayanmaktadır. Isıtma sisteminin bulunduğu mekandaki basınç neredeyse çevredeki hava basıncına eşittir, ancak baca içerisinde bir vakum basıncı vardır. Bu vakum basıncı çekiş sınırlayıcısında ayarlanmış değerin üzerindeki bir değere ulaştığında, emniyet damperi üzerindeki ayarlama diski açılır ve ilave havanın baca içerisine girmesi sağlanır. Baca çekişi, asgari çekiş ihtiyacına erişinceye kadar sisteme hava ilave edilir. http://rotek.com.tr/?C=Products&ID=1583&Sekonder%20Klape

 

PROBLEM 9 : Kazanın çalışması esnasında bacadan hava çekilmekte, bacalar içe doğru bükülerek deforme olmaktadır.

ÇÖZÜM : Çekiş düzenleyici emniyet damperi  kullanılması gerekir. http://rotek.com.tr/?C=Products&ID=1583&Sekonder%20Klape

 

PROBLEM 10 : Yakıtın yanması ile birlikte açığa çıkan su buharı özellikle izolasyonu kötü olan bacalarda soğuyarak yoğuşur. Kazanın çalışmadığı bölümlerde baca içerisindeki nemlenmenin kurutulmaması baca ömrünü azaltacaktır.

ÇÖZÜM : Motor kumandalı yan hava klapesi kullanılması gerekir. http://rotek.com.tr/?C=Products&ID=1583&Sekonder%20Klape

 

PROBLEM 11 : Modern, özellikle enerji tasarrufu sağlayan ısı üretim sistemleri, çoğu düşük frekanslı rahatsız edici gürültüler üretmektedir. Bu gürültüler ve kazandan gelen titreşimler atık gaz bacasına yakın olan mahallerde oturanları rahatsız etmektedir.

ÇÖZÜM : Aktif yada pasif susturucu ve titreşim kompanzatörü kullanılması gerekir.http://rotek.com.tr/?C=List&CatId=1483&ID=1589&Susturucular

 

PROBLEM 12 : Kazanlar çalışırken mahalden taze hava çekerek bu havayı yanma işleminde kullanırlar. Bu taze hava dışarıdan kazan dairesine alt havalandırma menfezinden çekilmektedir. Dışarıdaki soğuk havanın içeri, içerdeki sıcak havanında bu açıklıklardan dışarı çıkması kazan tarafından kullanılan havanın soğuk olmasına sebep olacak, kazanın ısıtması gereken sıcaklık farkı fazla olacağından kazan ve yanma verimi düşecektir.

ÇÖZÜM : Mahal havalandırmasını yöneten Yanma havası klapesi kullanılması gerekir.